Købevilkår

Købevilkår af 21. april 2023

Nedenstående Generelle vilkår er gældende ved alle køb af produkter fra MIFApladen A/S via www.mifapladen.dk. Er du privat forbruger gælder desuden Særlige vilkår for forbrugere, herunder særlige regler for fortrydelsesfristen ved køb af specialfremstillede eller tilpassede varer. For erhvervsdrivende gælder Særlige vilkår for erhvervsdrivende.
Ved uoverensstemmelse mellem de Generelle vilkår og Særlige vilkår for erhvervsdrivende gælder sidstnævnte.

Vilkår, som er særlig væsentlige eller byrdefulde for forbrugere, er fremhævet. Du opfordres til grundigt at gennemlæse vilkårene. Du kan kun købe produkter fra hjemmesiden, hvis du kan acceptere vilkårene i sin helhed. Er du i tvivl, om du er forbruger eller erhvervsdrivende, opfordres du til at læse både Særlige vilkår for forbrugere og Særlige vilkår for erhvervsdrivende og til kun at købe produkter fra hjemmesiden, hvis du kan acceptere begge sæt vilkår i sin helhed.

I øvrigt gælder Almindelige betingelser for brug af www.mifapladen.dk.

 

Generelle vilkår

1. PRISER

Alle priser er angivet i danske kroner og inklusiv 25 % moms. Priserne i parentes angiver priserne ekskl. moms. Alle priser på www.mifapladen.dk er ekskl. fragt.
Fragten beregnes ved at tilføje de ønskede varer til kurven, som hele tiden har den opdaterede fragtpris alt efter hvad kurven indeholder. Ønsker du selv at afhente varerne hos MIFApladen i Vinderup er dette også muligt og du sparer dermed fragten. Vores åbningstider for afhentning er: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.00 og fredag fra kl. 8.00-14.00.

2. BETALING

Du kan betale med Dankort, VISA-Dankort, JCB, Maestro, MasterCard, Visa, Visa Elektron, MobilePay eller ved bankoverførsel. Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.
Beløbet for din bestilling trækkes først fra din konto, når varerne er afsendt fra vores lager. Vi tager ikke kortgebyrer. Du kan endvidere betale ved bankoverførsel ved hjælp af en FIK-kode. Produktionen af din ordre sættes i gang, når vi har registreret din betaling.

3. SIKKERHED

Ved betaling anvendes sikkerhedsprotokollen SSL, som krypterer information mellem en internetbrowser (kortindehaveren) og en internetserver (forretningen), sådan at dine oplysninger er beskyttede under overførslen fra din enhed til vores server.

4. PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, som du kan finde her.

5. BEKRÆFTELSE PÅ MODTAGELSE AF DIN ORDRE OG ACCEPT AF ORDREN

Der er ikke indgået en bindende købsaftale før MIFApladen endeligt har bekræftet din ordre. Når du har afsluttet købet, sendes via e-mail en bekræftelse på, at din ordre er modtaget, og på ordrens indhold. Bekræftelsen indeholder blandt andet et ordrenummer, navn og leveringsadresse, betalingsmetode samt en oversigt over de bestilte varer. Bekræftelsen er alene en automatiseret bestillingsbekræftelse, så du kan se at din ordre er indtastet korrekt, og er ikke udtryk for, at MIFApladen har accepteret din ordre. Du accepterer derfor, at MIFApladen ikke har pligt til at acceptere din ordre, såfremt varen er udsolgt eller der er andre forhold, som bevirker, at din ordre ikke kan opfyldes.

6. LEVERING OG FORSINKELSE

Der kan leveres i hele Danmark, eksklusiv Grønland og Færøerne. Fragtpriserne på hjemmesiden er ikke gældende til Bornholm og andre ikke brofaste øer. Hvis varerne skal sendes til dig, overgår risikoen for hændelige skader på de bestilte varer til dig, når varerne er overgivet til transportøren eller, hvis du er forbruger, når varerne er kommet i din besiddelse. Vi leverer stort set alle ordrer med vores egen bil - i nogle tilfælde benytter vi os af kurér transport. Vi afsender så vidt muligt din ordre indenfor 10 hverdage fra ordren er bestilt og betalt. Bemærk dog at nogle ting - fx oliebehandling af plader forlænger leveringstiden. Består en ordre af flere forskellige typer varer, sendes varerne samlet. Ved levering senere end de angivne tidspunkter vil du få meddelelse herom via e-mail. MIFApladen er ikke ansvarlig for forsinkelse, der skyldes forhold, som MIFApladen ikke har kontrol over, f.eks. fejl eller forsinkelse hos transportøren eller hos MIFApladen's leverandører. MIFApladen er endvidere ikke ansvarlig for skader, som indtræffer under transporten til dig. Krav i anledning af sådanne skader skal gøres gældende direkte overfor transportøren. Levering sker kun til gadeplan.

7. SPROG, AFTALEPART M.V.

Dit køb sker på dansk og er underlagt almindelig dansk lovgivning. Din aftalepart er: 
MIFApladen A/S
Nr. Bjertvej 17
7830 Vinderup
T: 9610 1520
CVR-nr.: 27118526
E-mail: mail@mifapladen.dk

8. FORBEHOLD

Der tages forbehold for trykfejl samt moms- og afgiftsændringer.  

 

Særlig vilkår for forbrugere

Nedenstående vilkår gælder ethvert køb af produkter, der er bestemt til privat brug.

9. FORTRYDELSESRET VED KØB PÅ MIFAPLADENS HJEMMESIDE

9.1 Fortrydelsesfristen m.v.

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale (fortryde) uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand (dog ikke transportøren) får den sidste vare i fysisk besiddelse. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvis, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.

Fortrydelsesretten gælder ikke for levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg. Det fremgår af de særskilte produktbeskrivelser på hjemmesiden, www.mifapladen.dk, hvilke produkter der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer.

9.2 Fremgangsmåde ved fortrydelse/returnering

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail) til MIFApladen A/S, Nr. Bjertvej 17, 7830 Vinderup, tlf.: 9610 1520, mail@mifapladen.dk. Du kan benytte vores standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Fotrydelse af en del af købet
Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre. Bemærk at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af købet.

9.3 Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du returnerer varerne eller afleverer dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Du skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Udgifterne afhænger af varens størrelse og vægt. For varer der kan sendes retur med Post Danmark, kan du se Post Danmarks minimumspris for pakkepost her. For de varer der ikke kan returneres med Post Danmark og derfor skal returneres med fragtmand/lastbil, er returomkostninger mindst 375 kr. og normalt mellem 375-1000 kr. Prisen afhænger af hvor varen skal afhentes i Danmark, varens vægt, omfang, mængde og karakter. De faktiske omkostninger til returfragt kan variere fra det angivne.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes ovenstående, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæsige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

Varen sedes til:
MIFApladen A/S
Nr. Bjertvej 17
7830 Vinderup

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

Du kan også fortryde købet ved at give os besked og aflevere den personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale.

10. REKLAMATIONSRET OG ANSVAR

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse for varekøb. Efter købelovens regler har du to års reklamationsret, såfremt det leverede produkt er mangelfuldt. Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet eller pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Reklamationsretten dækker ikke almindelig slitage m.v. Vi opfordrer til, at du straks undersøger varen ved modtagelse.
Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte MIFApladen og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Ved for sen reklamation bortfalder dit krav. Ønsker du at reklamere, skal du sende den defekte vare sammen med en udskrift af den fremsendte ordrebekræftelse til adressen MIFApladen A/S, Nr. Bjertvej 17, 7830 Vinderup, eller pr. e-mail til mail@mifapladen.dk.

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

MIFApladen anbefaler, at du vedlægger en kopi af din kvittering for købet sammen med en fejlbeskrivelse for at lette behandlingen af reklamationen. Ved returnering skal produktet pakkes forsvarligt ind. Rimelige fragtomkostninger som du måtte have i forbindelse med returnering af varer, refunderes af MIFApladen, hvis reklamationen er berettiget. Husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

MIFApladen indestår ikke for garantier afgivet af tredjemand.

MIFApladen er ikke erstatningsansvarlig for tab eller skade som følge af mangler eller forsinket levering, bortset fra tilfælde hvor MIFApladen kan pålægges ansvar ifølge ufravigelige lovregler. MIFApladen er herunder ikke ansvarlig for indirekte skader, herunder driftstab, tidstab eller tabt arbejdsfortjeneste i tilfælde af mangler eller forsinket levering.

10.1 Klage

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os på mail@mifapladen.dk
Hvis du er utilfreds med MIFApladens håndtering af en reklamation eller andet, kan du klage til Center for Klageløsning, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Center for Klageløsning
Nævnens Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk  
E-mail: cfk@kfst.dk
www.kfst.dk

Center for Klageløsning, som er en upartisk instans, hjælper forbrugere og erhvervsdrivende med selv at finde en løsning, når der opstår et problem med et forbrugerkøb. Formålet er at finde en løsning, som begge parter kan være tilfredse med. Du skal betale 100 kr. for at få hjælp fra Center for Klageløsning. Center for Klageløsning hjælper i de samme slags sager, som Forbrugerklagenævnet behandler. Hvis det ikke lykkes os at nå til enighed hos Center for Klageløsning, kan du indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis betingelser herfor er opfyldt, se www.kfst.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage, hvis du har bopæl i et andet EU-land end Danmark. Klage indgives her https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mail adresse: mail@mifapladen.dk.

Særlige vilkår for erhvervsdrivende

11. PRIS

MIFApladen forbeholder sig ret til indtil levering at ændre priserne som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for MIFApladen, herunder ændringer i f.eks. moms, afgifter, skatter, valutakurser, transportudgifter, priser fra underleverandører, strejker, lockout og andre forhold, som MIFApladen ikke er herre over. 

12. ORDRE

Opfyldelse af Købers ordre er betinget af, at der ikke før leveringen og overgivelse af de bestilte produkter er forfalden, ikke-betalt skyld til MIFApladen. I tilfælde af sådan skyld opfyldes ordren ikke, før fuld og endelig betaling af det forfaldne tilgodehavende har fundet sted, idet Køber i dette tilfælde ikke kan påberåbe sig misligholdelse på grund af manglende levering.

13. FRAVIGELSE AF E-HANDELSLOVEN

E-handelslovens §§ 10, 11, stk. 1 og 12 finder ikke anvendelse mellem parterne, jf. e-handelslovens § 13, stk. 2.  

14. LEVERING

Levering sker Ex Works/Ab Fabrik, jf. INCOTERMS 2000, på adressen Nr. Bjertvej 17, 7830 Vinderup, inden for normal arbejdstid, det vil sige arbejdsdage inden kl. 16.00.
Levering anses for sket, når varen af MIFApladen er overgivet til Køber, eller når varen er overgivet til fragtfører. Al risiko for varen går over på Køber fra leveringen. Køber bærer risikoen for forsendelsen.
MIFApladen forbeholder sig ret til at foretage afvigelser med +/- 10% i forhold til det bestilte antal. Fakturering sker i overensstemmelse hermed.

15. BETALINGSBETINGELSER OG EJENDOMSFORBEHOLD

Ved for sen betaling, herunder hvis der ikke er dækning på et af Køber anvendt betalingskort, er MIFApladen berettiget til at kræve morarenter af den samlede skyld fra forfaldsdagen med 2% i rente pr. påbegyndt måned og indtil betaling til MIFApladen's bankkonto sker. Køber afholder enhver omkostning, der måtte være forbundet med betalingen.
Såfremt Køber ikke overholder sine betalingsforpligtelser over for MIFApladen, forbeholder MIFApladen sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, herunder tilbageholde leverancer, der allerede er overgivet til transportør, indtil fuld betaling har fundet sted.
MIFApladen forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

16. RETURVARER

MIFApladen modtager ikke varer retur.

17. LEVERINGSTID OG FORSINKELSE

Hvis MIFApladen har fastsat en leveringstid, er leveringstidspunktet
a) ved opgivelse af leveringsuge; levering/afsendelse senest fredag fra MIFApladen's fabrik ved arbejdstids ophør, eller
b) ved opgivelse af ugedag; ved arbejdstids ophør den pågældende dag.
Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med op til 5 arbejdsdage ikke som forsinkelse, og Køber kan på den baggrund ikke udøve misligholdelsesbeføjelser. En evt. overskridelse af leveringstiden berettiger ikke Køber til at udøve nogen misligholdelsesbeføjelser. Såfremt forsinkelsen er væsentlig, har Køber dog mulighed for at vælge mellem at kræve aftalen gennemført til en af MIFApladen valgt ny leveringsdato eller at annullere ordren, men Køber er ikke berettiget til erstatning.
Ved forsinkelse af levering, der skyldes forhold, som MIFApladen ikke har kontrol over, jf. pkt. 19.2, udskydes leveringstiden med den tid, som situationen og dens følger varer. MIFApladen og Køber har dog ret til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 1 måned. Dette er gældende, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af aftalt leveringstid.

18. REKLAMATIONER OG ANSVAR FOR MANGLER

Det påhviler Køber at foretage fornøden undersøgelse af leverancen til konstatering af eventuelle mangler ved modtagelsen og inden videre forarbejdning. Såfremt produktet er videreforarbejdet bortfalder Købers misligholdelsesbeføjelser.
Såfremt mangler konstateres, er Køber forpligtet til inden 5 arbejdsdage efter, at manglen er eller burde være konstateret, at reklamere skriftligt over for MIFApladen. Undlader Køber dette, kan Køber ikke efterfølgende påberåbe sig manglen.
Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende overfor MIFApladen senest 12 måneder fra levering. Efter denne frist, vil Køber ikke kunne gøre mangler gældende.
Køber forpligter sig endvidere til at opbevare de påståede mangelfulde genstande, således at MIFApladen har mulighed for at besigtige disse.
MIFApladen's ansvar for mangler er begrænset til omlevering, efterlevering eller anden afhjælpning efter MIFApladen's valg, og alene hvis dette kan ske uden en opofrelse for MIFApladen, der ikke står i rimeligt forhold til leverancen, herunder leverancens pris. MIFApladen er således ikke ansvarlig for indirekte skader, herunder driftstab, tidstab eller tabt arbejdsfortjeneste i tilfælde af mangler eller forsinket levering.

19. ANSVARSBEGRÆNSNING

I tilfælde af forsinkelse eller mangler har Køber ikke andre misligholdelsesbeføjelser end de ovenfor anførte, jf. pkt. 17 og 18. MIFApladen er således ikke ansvarlig for indirekte skader, herunder driftstab, tidstab eller tabt arbejdsfortjeneste i tilfælde af mangler eller forsinket levering.
MIFApladen er navnlig ikke erstatningsansvarlig for omstændigheder, der hindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld for MIFApladen, og som MIRApladen ikke har kontrol over. Dette omfatter bl.a. arbejdskonflikt, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militære indkaldelser, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og andre uroligheder, mangel på transportmidler, mangel på underleverancer eller andre nødvendige leverancer til brug for MIFApladen's produktion, restriktioner på forsyninger til brug ved fabrikationen, import- og eksportrestriktioner samt tilsvarende hindringer/begrænsninger for underleverandører, der påvirker MIFApladen's muligheder for at opfylde aftalen med Køber. Såfremt en sådan omstændighed foreligger, og denne hindrer aftalens opfyldelse, skal MIFApladen uden ugrundet ophold skriftligt underrette Køber herom.

20. PRODUKTANSVAR

For produktansvar er MIFApladen ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. MIFApladen er ikke ansvarlig for produktskader på ethvert andet grundlag, herunder skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i Købers besiddelse, eller for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår. 
Uanset førstnævnte er MIFApladen ikke i noget tilfælde ansvarlig for formuetab, driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab som følge af Købers retsforhold over for tredjemand. 
MIFApladen's ansvar kan endvidere ikke overstige værdien af leverancen, ligesom MIFApladen kun er ansvarlig i 12 måneder fra varens overgivelse til Køber. Denne sum er MIFApladen's maksimale produktansvar over for Køber inden for 12 måneder efter levering.
I den udstrækning MIFApladen måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde MIFApladen skadesløs i samme omfang, som MIFApladen's ansvar er begrænset i forhold til ovenstående bestemmelser.
I tilfælde, hvor såvel MIFApladen som Køber er ansvarlig som producenter, skal Køber bære det endelige ansvar, jf. produktansvarslovens § 11, stk. 2.
Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele MIFApladen, såfremt Køber bliver bekendt med, at der er indtrådt, eller at tredjemand påstår, at der er opstået en skade forårsaget af det købte, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade.

21. TVISTER

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres i henhold til dansk ret ved MIFApladen's hjemting, Retten i Holstebro. 
Køber er endvidere forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod MIFApladen vedrørende produktansvar.

MIFApladen A/S

For kvalitetsborde og bordplader er MIFApladen det rette valg. Hvis du støder på problemer, kontakt os via telefon eller e-mail. Vores fokus er kvalitet, og vi er dedikerede til at løse kundeproblemer hurtigt.

Information
Om MIFApladen
Træsorter
Kundeservice
MIFApladen A/S Nr Bjertvej 17 7830 Vinderup
Åbningstider

Mandag - Torsdag
8:00 - 16:00

Fredag
8:00 - 14:00

Lørdag - Søndag
Lukket

Kategorier
Vilkår & betingelser
Inspiration
© 2024 MIFApladen A/S. Webshop af Bewise
Visa Visa Electron Mastercard Dankort JCB Maestro MobilePay
Beregner