Forbrugerservice


Hvis du er utilfreds med MIFApladens håndtering af en reklamation eller andet, kan du klage til Center for Klageløsning, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: cfk@kfst.dk
www.kfst.dk

Center for Klageløsning, som er en upartisk instans, hjælper forbrugere og erhvervsdrivende med selv at finde en løsning, når der opstår et problem med et forbrugerkøb. Formålet er at finde en løsning, som begge parter kan være tilfredse med. Du skal betale 100 kr. for at få hjælp fra Center for Klageløsning. Center for Klageløsning hjælper i de samme slags sager, som Forbrugerklagenævnet behandler. Hvis det ikke lykkes os at nå til enighed hos Center for Klageløsning, kan du indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis betingelser herfor er opfyldt, se www.kfst.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mail adresse: mail@mifapladen.dk.

 

pin